ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Reviewed by Momizat on . 46296_2013 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) 1958_ 2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 4056_ 2012 Ρυθμίσεις για 46296_2013 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) 1958_ 2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 4056_ 2012 Ρυθμίσεις για Rating: 0
Είστε εδώ: Home » Νομοθεσία » ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

46296_2013 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

1958_ 2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες

4056_ 2012 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

244203_2006 Τροποποίηση-Εξαίρεση από την κατεδάφιση κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων

4014_2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

244203_2006 Τροποποίηση-Εξαίρεση από την κατεδάφιση κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων

3698_2008 Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας

313629_2008 Κατασκευή γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας σε πυρόπληκτες περιοχές

244203 (ΦΕΚ – 75 Β_26-1-2006 )Εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων

3399_2005 Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις

306419_2005 Επιλεξιμότητα επενδύσεων στους τομείς της κτηνοτροφίας στο πλαίσιο των ενισχύσεων του Κοινοτικού πλαισίου στήριξης 2000-2006

281273_2004 Καθορισμός προϋποθέσεων για την κατασκευή γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας

5888_2004 Προυποθέσεις κατασκευής κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου

Υ1β2000_1995 (ΦΕΚ-343 Β’) Υγειονομική διάταξη περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

 

 

© 2013 AGROTAX - Κατασκευή ιστοσελίδων ENTER ID